Förlängd medel (2017-07-06) Förlängd medel (2017-07-06)